Českomoravská asociace dopravního značení je občanské sdružení osob podnikajících v oboru dopravního značení.

  Spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě legislativních předpisů, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost. Provádí kontrolní činnost nad dodržováním předpisů souvisejících s předmětem činnosti.

  Spolupracuje s výrobci zařízení, technologií a základních materiálů.


Českomoravská asociace dopravního značení z.s.
Vídeňská 1021/6, Štýřice, 639 00 Brno
(korespondenční adresa: Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4)
 
telefon: 244 466 444
fax: 244 464 748
e-mail:
 
IČO: 7084 0504
banka: ČSOB Praha 3
číslo účtu: 166215204/0300© 2001-2023 Českomoravská asociace dopravního značení